इंडेक्स करण्यायोग्य बाह्य टर्निंग टूल धारक

इंडेक्स करण्यायोग्य बाह्य टर्निंग टूल धारक